Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग


Commissioner

श्री. विलास बी.पाटील, भा.प्र.से.,


एम.ए.(राज्यशास्त्र)

 • • दि.२३.०२.२००९ ते दि.३०.०७.२०१० - सीईओ जिल्हा परिषद , सातारा
 • • दि.१०.०८.२०१० ते दि.०२.०६.२०१२ - सह आयुक्त विक्री सेल्स टॅक्स , महाराष्ट्र शासन मुंबई
 • • दि.०४.१०.२०१० ते ११.०७.२०११- अतिरिक्त आयुक्त विक्रीकर महाराष्ट्र राज्य ( अतिरिक्त शुल्क) महाराष्ट्र सरकार मुंबई
 • • दि.०२.०६.२०१२ ते ०९.०२.२०१५ - जिल्हाधिकारी , नाशिक
 • • दि.०९.०२.२०१५ ते दि.१८.०८.२०१५ व्यवस्थापकीय संचालक M.S.Film Stage & Cult.Devpt. मुंबई
 • • दि.१९.०८.२०१५ ते ०९.०७.२०१८ - अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , Mah.State गोदाम Corpn पुणे

अधिक जाणून घ्या…

 • gateway

  गेट वे ऑफ इंडिया

 • hutatmachowk

  हुतात्मा चौक

 • मरीन ड्राईव्ह, विमानतळ, स्थानिक रेल्वे - मुंबई

 • Shivaji Maharaj

  छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल - मुंबई

 • Terminal1

  वांद्रे-वरळी समुंद्र सेतू - मुंबई

 • Terminal1

  मुंबई मेट्रो रेल , पागोडा , कणेरी गुंफा - मुंबई उपनगरी

 • कोकण भवन विभागीय कार्यालय

 • local train

  तलाव - ठाणे

 • marindrive

  वारली आर्ट्स - पालघर

 • Shivaji Maharaj

  छत्रपति शिवाजी महाराज - रायगड

 • marindrive

  रत्नागिरी

 • local train

  स्नोर्केलिंग / स्कूबा डाइव - सिंधुदुर्ग

बातम्या आणि प्रसिद्धीपत्रक
नमुना १ ची सूचना प्रसिध्द

म. म.न्यायाधिकरण मुंबई येथे विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील याकरिता कंत्राटी पध्दतीने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत.

बचतधाम विश्रामगृह साहित्याचे धुलाई काम निविदा सूचन २०२२

बचतधाम विश्रामग्रह येथील भाडेतत्त्वावर उपाहारगृह २०२२

बचतधाम विश्रामगृह येथील कामगार यांच्या सेवा पुरविण २०२२

जूने निरुपयोगी साहित्य विक्री करणेकामी दरपत्रके

दुसरी वेळ - विकास- आस्थापना शाखेस बाहय स्त्रोताव्दारे विधी सल्लागार पुरवठा करण्यासाठी निविदा आणि सूचना

विकास- आस्थापना शाखेस बाहय स्त्रोताव्दारे विधी सल्लागार पुरवठा करण्यासाठी निविदा आणि सूचना

झेरॉक्स मशीन AMC निविदा सूचना

संगणक आणि प्रिंटर वार्षिक देखभाल दरपत्रक

इंटरकॉम देखभाल दुरुस्ती दरपत्रक

बचतधाम विश्रामगृह येथील व्यवस्थापक, सुरक्षा रक्षक व सफाई कामगार यांच्या सेवा पुरविण्याबाबत...

बचतधाम विश्रामग्रह येथील भाडेतत्त्वावर उपाहारगृह चालविणेबाबत.

बचतधाम विश्रामगृहातील साहित्याची धुलाई व इस्त्री करणेबाबत

बचतधाम मधिल फर्निचर वर पेंटने नवीन टाकणे

यशवंत पंचायत राज अभियान सन 2018-19 च्या कार्यक्रमासाठी दरपत्रक देणेबाबत.

कंत्राटी विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक

सार्वजनिक सुट्या २०२० अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६

देवस्थान हायकोर्ट ऑर्डर

मंडळ अधिकारी संवर्गाच्या जेष्ठता यादीतील आक्षेप

अव्वल कारकुन संवर्गाच्या जेष्ठता यादीतील आक्षेप

जेष्ठता यादी अव्वल कारकुन संवर्ग

जेष्ठता यादी मंडळ अधिकारी संवर्ग

आमच्या विषयी

कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त

Konkan

कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त हे महाराष्ट्रातील कोकण विभागाच्या महसूल प्रशासनाचे मुख्य नियंत्रक असतात..

कोकण विभागात खालील सात जिल्ह्यांचा समावेश होतो :

१) मुंबई शहर जिल्हा
२) मुंबई उपनगर जिल्हा
३) ठाणे जिल्हा
४) पालघर जिल्हा
५) रायगड जिल्हा
६) रत्नागिरी जिल्हा
७) सिंधुदुर्ग जिल्हा
अधिक जाणून घ्या…