Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
अलिबाग किनारा

अलिबाग किनारा

Tondavali Beach

हा शहराचा मुख्य किनारा आहे. इथे नारळाची असंख्य झाडे, समुद्राच्या वाऱ्यावर झुलत असतात. अलिबाग किनाऱ्यावर गडद काळ्या रंगाची वाळू आहे. अलिबाग किनाऱ्यावरुन १-२ किलोमीटर आत असलेल्या कुलाबा किल्ल्यावर चालत जाता येते.

अलिबाग किनाऱ्यावर कसे पोहोचाल

आपण मुंबईहून एस.टी. बसने अलिबागला जाऊ शकता. मुंबई ते अलिबाग दररोज ३५-४० एस.टी. बसेस धावतात. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस मुंबई सेंट्रल बस स्थानकावरून उपलब्ध आहेत..

कार किंवा मुंबई ते टॅक्सी. अलिबाग मुंबई गोवा मार्ग आहे.

समुद्र मार्ग

आपण मुंबईहून अलिबागला समुद्रमार्गे जाऊ शकता. गेटवे ऑफ इंडीयापासून लाँच सेवा उपलब्ध आहे.

अलिबाग किनारा स्थलदर्शन