Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
संपर्क साधा

कोकण विभाग

अधिक माहिती आणि तपशीलासाठी संपर्क साधा:

१. कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय :

कोकण विभागीय आयुक्त,
कोकण विभाग,
कोकण भवन,
सी. बी. डी. बेलापूर,
नवी मुंबई (ठाणे जिल्हा).

२. विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय:

कोकण विभाग,
जहांगीर आर्ट गॅलरीसमोर,
जुने सचिवालय,
फोर्ट, मुंबई -४०० ०३२.

३. कोकण विभागाचा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष

नियंत्रण कक्ष संपर्क क्र. ०२२ – २७५७१५१६.