Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
गुहागर किनारा

गुहागर किनारा

Guhagar Beach

गुहागर एक शृभ्र वाळू समुद्र किनारा आहे. येथे समुद्र किनारी पोहणे सुरक्षित आहे. तसेच सूर्यस्नान, विश्रांती आणि ध्यान येथे करतात.