Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे

कनकेश्वर मंदीर (अलिबाग)

kankeshwarm

डोंगरावर स्थित हे एक शिव मंदीर आहे. भक्त लोकांची या मंदिरात गर्दी असते, शिवाय अत्यंत सुंदर ठिकाण म्हणून ते रमणीय आहे. हे मंदीर ज्या डोंगरावर आहे त्याला कनकेश्वर डोंगर म्हणतात.