Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
कुणकेश्वर मंदीर, देवगड

कुणकेश्वर मंदीर, देवगड

kunkeshwar

कुणकेश्वर मंदीर एक प्राचीन शिव मंदीर आहे जे कुणकेश्वर गावात स्थित आहे. या मंदिराभोवती एक लांबलचक शृभ्र वाळूचा समुद्र किनारा आहे. दक्षिण कोकणची काशी म्हणूनही हे मंदीर प्रख्यात आहे. तुम्ही किनाऱ्यावर स्वच्छ पाण्यात अंघोळ करू शकता आणि खोल समुद्रात तुम्हाला डॉल्फीन्सचं देखील दर्शन घडू शकतं. या किनाऱ्याची एक बाजू नारळ आणि आंब्याच्या झाडांनी वेढलेली आहे.

कुणकेश्वरला कसे पोहोचाल

प्रवास मार्ग

नजिकचे बस स्थानकः देवगड

मुंबई ते देवगडः सायन – वाशी – पनवेल – पेण – महाड – खेड – चिपळूण – संगमेश्वर – हातखंबा – राजापूर – खारेपाटण – नांदगाव – कुणकेश्वर.

पुणे ते देवगड (कोल्हापूर मार्गे): पुणे – सातारा – कराड – कोल्हापूर – गगनबावडा – वैभववाडी – नांदगाव - कुणकेश्वर.

मुंबई ते कुणकेश्वर अंतर ४६८ किमी
पुणे ते कुणकेश्वर अंतर ३६३ किमी

रेल्वे मार्ग

नजिकचे रेल्वे स्थानकः कणकवली

कुणकेश्वर मंदीर स्थलदर्शन