Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
मुरुड जंजिरा किल्ला

मुरुड जंजिरा किल्ला

murud

या किल्ल्यावर २२ गोलाकार बुरूज आहेत. तो ३०० वर्षे जुना आहे आणि स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे. किल्ल्याच्या आतमध्ये २ पाण्याच्या टाक्या आणि काही मजारी आहेत.