Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
रत्नागिरी जिल्हा

रत्नागिरी जिल्हा

Raigad Map

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सीमा रायगड, सातारा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना लागून आहेत. हा किनारपट्टीचा जिल्हा आहे. याच्या सीमा अरबी समुद्रालाही भिडलेल्या आहेत. वशिष्ठी, शास्त्री या जिल्ह्यातील महत्वाच्या नद्या आहेत.

रत्नागिरी जिल्हयातील उप विभाग (प्रांत) कार्यालय व तहसिल कार्यालय

जिल्हाधिकारी कार्यालय

उप विभागीय कार्यालय

दुरध्वनी नंबर

तहसिल कार्यालय

दुरध्वनी नंबर

रत्नागिरी
02352-222301

1) रत्नागिरी

02352-222422

1) रत्नागिरी

02352-223127

2) संगमेस्वर (देवरुख)

02354-240024

2) चिपळूण

02355-252046

1) चिपळूण

02355-252024

2) गुहागर

02359-240237

3) दापोली

02358-282031

1) दापोली

02358-282036

2) मंडणगड

02350-225236

4) खेड

02356-264888

1) खेड

02356-263031

5) राजापुर

02353-232519

1) राजापूर

02353-222027

2) लांजा

02351-230024


रत्नागिरीतील पर्यटनस्थळे