Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
निविदा आणि सूचना

रेती लिलाव सन 2015-2016 रेती लिलाव सन 2015-2016 Download
वाहन निर्लेखन जाहिर सुचना वाहन निर्लेखन जाहिर सुचना Download
MH43 G348 च्या टायर खरेदीसाठी निविदा सूचना एमएच 43 जी 348 सरकारी वाहनासाठी टायर खरेदी करण्यासाठी निविदा सूचना (टाटा इंडिगो मांझा) Download
शासकीय वाहनांचा लिलाव करणे बाबत शासकीय वाहनांचा लिलाव करणे बाबत Download
Previous Next