महसूल सप्ताह २०२३(इंद्रधनुष्य)

अ.क्र. कार्यक्रमाचा तपशील Download
1 विविध उपक्रमांची यादी पहा
2 महसूल सप्ताह अहवाल पहा
3 कोकण विभागात महसूल सप्ताहांतर्गत घेणेत आलेल्या विशेष उपक्रमांची थोडक्यात माहिती -
4 दि. १ ऑगस्ट २०२३ महसूल दिन साजरा करणे व महसूल सप्ताह शुभारंभ -
5 दि. २ ऑगस्ट २०२३ युवा संवाद -
6 दि. ३ ऑगस्ट २०२३ एक हात मदतीचा पहा
7 दि. ४ ऑगस्ट २०२३ जनसंवाद पहा
8 दि. ५ ऑगस्ट २०२३ सैनिक हो तुमच्यासाठी पहा
9 दि. ६ ऑगस्ट २०२३ महसूल संवर्गातील कार्यरत / सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी संवाद पहा
10 दि. ७ ऑगस्ट २०२३ महसूल सप्ताह सांगता समारंभ पहा
11 दि. ८ ऑगस्ट २०२३ कोकण विभागीय सांस्कृतिक कार्यक्रम पहा