कोकण विभागातील उपविभागीय अधिकारी

उपजिल्हाधिकारी, मुंबई शहर

अ.क्र. कार्यालय नाव दुरध्वनी क्रमांक ईमेल
1 एनएससीएल शाखा श्री. महादेव किरवले
2 करमणूक कर शाखा श्री. एकनाथ नवले entmumbai[at]gmail[dot]com
3 सामान्य प्रशासन शाखा श्री. कल्याण पांढरे gadmumbaicity[at]gmail[dot]com
4 भूसंपादन शाखा श्री.कृष्णकांत चिकुर्ते
5 एमपीआयडी शाखा श्रीम. प्रिती पाटील mpid[dot]mumbaicity[at]gmail[dot]com
6 निवडणूक शाखा श्री. श्यामसुदंर सुरवसे electionmumbaicity[at]gmail[dot]com
7 निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. जयराज कारभारी rdcmumbaicity[at]gmail[dot]com
8 अपर जिल्हाधिकारी श्री.रविकांत कटकधोंड addcollmumbai[at]gmail[dot]com

मुंबई उपनगर जिल्हा

अ.क्र. कार्यालय नाव दुरध्वनी क्रमांक ईमेल
1 उपविभागीय अधिकारी, पश्चिम उपनगर भागवत गावंडे ०२२-६९४०३३२६
2 उपविभागीय अधिकारी, पूर्व उपनगर श्री. प्रकाश सांकपाळ ०२२-२५१११११२६

ठाणे जिल्हा

अ.क्र. कार्यालय नाव दुरध्वनी क्रमांक ईमेल
1 उपविभागीय अधिकारी, ठाणे श्रीम. उर्मिला पाटील ०२२-२५४०२६७४ sdothane[at]gmail[dot]com
2 उपविभागीय अधिकारी, कल्याण श्री. विश्वास गुजर ०२५१-२२०१११८ kalyansdo[at]gmail[dot]com
3 उपविभागीय अधिकारी, भिवंडी श्री. अमित सानप ०२५२२-२५४४५३ sdobhiwandi[at]gmail[dot]com
4 उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर श्री. विजयानंद शर्मा ०२५१-२५६८६८५ ulhasnagarsdo[at]gmail[dot]com

पालघर जिल्हा

अ.क्र. कार्यालय नाव दुरध्वनी क्रमांक ईमेल
1 उपविभागीय अधिकारी डहाणु श्रीम. संजीता मोहपात्रा, भा.प्र.से. sdodahanu[at]gmail[dot]com
2 उपविभागीय अधिकारी जव्हार श्रीम. नेहा भोसले, भा.प्र.से. sdojawahr[at]gmail[dot]com
3 उपविभागीय अधिकारी पालघर श्री. सुनिल माळा sdopalghar[at]gmail[dot]com
4 उपविभागीय अधिकारी वाडा श्री. भवानजी आगे पाटील sdowada[at]gmail[dot]com
5 उपविभागीय अधिकारी वसई श्री. शेखर घाडगे sdovasai[at]gmail[dot]com

रायगड जिल्हा

अ.क्र. कार्यालय नाव दुरध्वनी क्रमांक ईमेल
1 अलिबाग श्री. मुकेश चव्हाण ०२१४१-२२४४३४ sdoalibag[at]gmail[dot]coc
2 पेण श्री. प्रविण पवार ०२१४३-२५३००० sdopen2013[at]gmail[dot]com
3 पनवेल श्री. राहुल मुंडक ०२२-२७४५२३२८, ०२२-२७४५२३२८ sdopanvel[at]gmail[dot]com
4 माणगांव श्री. सांदिपान सानप ०२१४०-२६३१४१ sdomangaon[at]gmail[dot]com
5 महाड श्री. ज्ञानोबा बानापुर ०२१४५-२२२१३६ sdomahad1[at]gmail[dot]com
6 रोहा श्री. ज्ञानेश्वर खुटवड ०२१९४-२३५९५४ sdoroha2013[at]gmail[dot]com
7 कर्जत श्री. अजित नैराळे ०२१४८-२२३४९९ sdokarjat2013[at]gmail[dot]com
8 श्रीवर्धन श्री. सांदिपान सानप (अ.का.) ०२१४७-२२२४३५ sdoshriwardhan1[at]gmail[dot]com

रत्‍नागिरी जिल्हा

अ.क्र. कार्यालय नाव दुरध्वनी क्रमांक ईमेल
1 रत्‍नागिरी श्री. जीवन देसाई ०२३५२-२२२४२२ sdo_ratnagiri[at]rediffmail[dot]com
2 चिपळूण श्री. आकाश लिगाडे ०२३५५-२५२०४६ sdo_chiplun[at]rediffmail[dot]com
3 दापोली डॉ. अजित थोरबोले ०२३५८-२८२०३१ sdo_dapoli[at]rediffmail[dot]com
4 राजापूर श्रीम. वैशाली माने ०२३५३-२३२५१९ sdo_rajapur[at]rediffmail[dot]com
5 खेड श्रीम. राजश्री मारे sdo_khed[at]rediffmail[dot]com

सिंधुदुर्ग जिल्हा

अ.क्र. कार्यालय नाव दुरध्वनी क्रमांक ईमेल
1 कणकवली श्री. जगदीश कातकर ०२३६७-२३२०९२ sdokankavli1[at]gmail[dot]com
2 सावंतवाडी श्री. प्रशांत पानवेकर ०२३६३-२७२०२९ sdosawantwadi[at]gmail[dot]com
3 कुडाळ श्रीम. ऐश्वर्या काळुसे ०२३६२-२२३३२५ sdokudal[at]gmail[dot]com