Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
विमलेश्वर मंदीर, वाडा

विमलेश्वर मंदीर, वाडा

Vimleshwar

विमलेश्वर हे पांडवकाली महादेवाचे मंदीर आहे. मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ पाच कोरीव प्रतिमा व हत्तीची दोन शिल्पे आहेत.