Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग


Commissioner

श्री. अण्णासाहेब मिसाळ, भा.प्र.से.,


एम.एससी.(कृषी)

 • • दि.07.04.2004 ते दि.05.06.2004 - व्यवस्थापकीय संचालक, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ, पुणे
 • • दि.14.06.2004 ते दि.24.11.2004 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना
 • • दि.07.01.2005 ते 10.04.2006- उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई
 • • दि.10.04.2006 ते 21.05.2007 - सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई
 • • दि.24.05.2007 ते दि.25.05.2010 उपसंचालक, भुमी अभिलेख, संचालनालय, भुमी अभिलेख, पुणे
 • • दि.02.06.2010 ते 20.01.2014 - व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्या.,

अधिक जाणून घ्या…

 • gateway

  गेट वे ऑफ इंडिया

 • hutatmachowk

  हुतात्मा चौक

 • मरीन ड्राईव्ह, विमानतळ, स्थानिक रेल्वे - मुंबई

 • Shivaji Maharaj

  छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल - मुंबई

 • Terminal1

  वांद्रे-वरळी समुंद्र सेतू - मुंबई

 • Terminal1

  मुंबई मेट्रो रेल , पागोडा , कणेरी गुंफा - मुंबई उपनगरी

 • कोकण भवन विभागीय कार्यालय

 • local train

  तलाव - ठाणे

 • marindrive

  वारली आर्ट्स - पालघर

 • Shivaji Maharaj

  छत्रपति शिवाजी महाराज - रायगड

 • marindrive

  रत्नागिरी

 • local train

  स्नोर्केलिंग / स्कूबा डाइव - सिंधुदुर्ग

आमच्या विषयी

कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त

Konkan

कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त हे महाराष्ट्रातील कोकण विभागाच्या महसूल प्रशासनाचे मुख्य नियंत्रक असतात..

कोकण विभागात खालील सात जिल्ह्यांचा समावेश होतो :

१) मुंबई शहर जिल्हा
२) मुंबई उपनगर जिल्हा
३) ठाणे जिल्हा
४) पालघर जिल्हा
५) रायगड जिल्हा
६) रत्नागिरी जिल्हा
७) सिंधुदुर्ग जिल्हा
अधिक जाणून घ्या…